Статичен сайт

назад

В основата си интернет сайтовете могат да бъдат два вида - динамични сайтове и статични. Употребата на един от двата типа се определя предимно от нуждите на клиента, но и двата вида са добра интернет реклама. Статичните сайтове представляват съвкупност от уеб страници, които при определени условия могат да се променят във времето.

Статичните уеб сайтове нямат бази от данни и с тях не може да се направи електронен магазин. Статичните сайтове са най-доброто решение за презентационен, личен сайт също така и за малък фирмен или корпоративен уеб сайт.

Колкото и да Ви е невероятно статичните сайтове си имат и предимства:

  • Ниска цена за малки сайтове
  • Възможности за изработка на много раздвижен уеб дизайн
  • Бързина на зареждане на сайта
  • В повечето случаи - простота на изработката
  • Не е необходимо програмиране

Нашият екип може да направи нов уеб дизайн за Вашия стар уеб сайт. Ще Ви предоставим хостинг с отлична видимост от цял свят. Регистрирайте домейн име преди някой друг да го е заел, пишете ни.