Интерактивни Web 2.0 приложения

Web 2.0 се отнася до така нареченото второ поколение на уеб-базирани услуги (services) като сайтове - мрежи за социални контакти (социални мрежи), уикита, инструменти за комуникация, за които онлайн сътрудничеството, съвместната работа и обмена между потребителите са от голямо значение.

Въпреки, че терминът подсказва за една нова версия на Мрежата, явлението не се отнася до обновление на Интернет или на техническите стандарти на Световната Уеб Мрежа, а на промени в начините, по които тези стандарти се използват.

Някои считат, че Уеб 2.0 е основно маркетингово понятие, което отвежда онлайн маркетинговите комуникации в друго измерения, с хоризонтална и вертикална комуникация едновременно. Най-типични примери за Web 2.0 приложения са Youtube, Facebook и други.