Уеб портал

назад

Уеб порталът е най-обширния динамичен сайт, той може да съдържа всеки един от изброените динамични сайтове като отделен сайт. Възможностите на уеб порталът се определят спрямо изискванията на конкретния клиент.